SUCHÝ TOPNÝ A CHLADÍCÍ SYSTÉM OD GLORIA SUN

tento systém je určen pro staré i nové stavby. GLORIA SUN systém je geniálně jednoduchý stropní (event. stěnový) systém pro každý strop (i šikmý), který může montovat téměř každý. GLORIA SUN systém je vlastně odvozen od SDK nosných konstrukcí. Spojuje jejich nosnou funkci s možností sazení potrubí. Po montáži potrubí se na GLORIA SUN přímo přikotví SDK deska ve všech jejích modifikacích. S tímto systémem lze pracovat bez potíží i v nestandardních podmínkách, jako jsou stavební praskliny, šikmé střechy a podvěšené stropy v novostavbách. Velmi malá konstrukční výška GLORIA SUN systému umožňuje jeho použití v širokém spektru aplikací. Speciálně u starších objektů je díky GLORIA SUN systému již možno sáhnout nižších provozních nákladů, které donedávna byly výsadou pouze novostaveb. Podobné je to u střešních (půdních) vestaveb. Plocha stropu je vždy k dispozici, volná a vyloženě se nabízí pro montáž GLORIA SUN systému. Hlavně u rekonstrukcí starších objektů není třeba nákladně a složitě rozebírat podlahy.

Stropní topný a chladící GLORIA SUN systém funguje na principu tepelného záření podobně jako sluneční záření. Všechny plochy v místnosti jsou přímo nebo nepřímo odrazem tepelných vln přihřívány. Podlaha pod stolem je tak nepřímo prohřívána tepelným zářením (jen o 0,5 - 1o C méně jako přímo ozářená podlaha). Stropní GLORIA SUN systém pracuje jako slunce na principu výměny záření mezi teplými a chladnými plochami. Přitom chladnější plochy absorbují více energie ve formě tepelného záření než jejich teplejší okolí. Chladnější tělesa absorbují více tepelného záření než sami  vydají, proto se prohřívají. Vzduch místnosti ohřívá se nepřímo od všech ploch, které jsou přímo či nepřímo ohřívány od stropního topení. Tepelné záření, jako i viditelné světlo, jsou elektromagnetické vlny infračerveného (dlouhovlnného) spektra také známé jako infračervené světlo nebo tepelné vlny. Podíl tepelného záření na celkovém odevzdaném tepelném výkonu je podmíněn plochou stropu, naproti všem jiným možným největším topným plochám (radiátorům apod.) a přináší až 98 % t tepelného záření.

Máme „horkou hlavu"? V žádném případě! Vyzařovaná teplota stropu má jen 25 - 28o C. Hlava má ale povrchovou teplotu (ne tělesnou) od 32o C. Hlava tak zůstává v příjemném chladu.

Stropní GLORIA SUN systém topí prostřednictvím tepelného záření. Podlahové topení ne? Zde jsou rozdíly:

Tepelné plochy předávají teplé vlny. Také podlahové. Když je podlahová krytina a vlastní betonová vrstva (to vše kolem 6-8 cm) teplá, prohřívá podlaha přímo vzduch. Teplý vzduch stoupá vzhůru a studený přichází na jeho místo, ohřeje ho, stoupá ... Tento proces (konverce) odebírá podlaze při natápění až k 70 % její teploty. Když je prostor vytopený, bude udržení teploty prostoru podlahou systém „stát" ještě 30 % tepla. Natopený prostor nevykazuje větší spotřebu tepla jako při natápění. Klesá celkový topný výkon a také množství tepelného záření. Zbylých 30 - 70 % vypotřebovaného topného výkonu, naakumulovaného v podlaze bude předáno výměnou záření do prostoru zbytečně.

Stěnové topení

Při použití stěnového vytápění jde vlastně o převrácenou variantu podlahového topení do vertikální roviny, navíc většinou do jedné stěny tepelné záření infračerveného světla (tepelné vlny, tepelné záření) není tak rovnoměrné jako u stropního systému GLORIA SUN.

Topná tělesa - radiátory

Vytopení prostoru přes obvyklé deskové radiátory, je zabezpečeno 70 - 90 % cirkulací vzduchu (konvekce). A jen asi 10 - 30 % tepelným záření.

Vysoká konvekce a nízké tepelné záření znamenají teplý vzduch u studených horních ploch (stropu) nikoliv podlahy a stěn. Toto vede k trvalému  pocitu chladu, který se zvyšující se teplotou prostoru (vzduchu) vyrovnává, což však vede k větší spotřebě energie. Silné ohřívání chladného vzduchu s jeho nízkou absolutní vlhkostí, způsobuje zřetelný pokles relativní vlhkosti (často pod 35 %.)

Nepřímo způsobuje: - suchá sliznice očí a nosu - zvýšený pohyb prachových částic v prostoru místnosti - zvýšené elektrostatické napětí stropních ploch ( (hlavně u syntetických) - častý pocit „vydýchaného" vzduchu v místnosti - zvýšená spotřeba energie

Podlahové topení

Při běžném podlahovém vytápění, zvláště u velmi cenově výhodných systémů, je mezi střední teplotou vody v potrubí a povrchem podlahy až 12o K. Je to způsobeno souvrstvím podlahy (beton) a podlahových krytin (nejhorší variantou je dřevěná podlaha z masivu). Podlaha je tak až o 12oK chladnější než střední hodnota teploty topné vody. U parket nebo koberce to může být i více. U stropního systému je teplota spodní strany stropu jen o 2 - 7o K chladnější než střední teplota topné vody. Tím dává více energie do prostoru (většinou o 5 - 15o K více než těleso podlahového topení). Při podlahovém topení ovlivňuje (negativně) výkon nejen podlahová krytina, ale i nábytek - většinou minimalizuje účinnost podlahového topení v prostoru kde je umístěn. Podlahové topení prohřívá především vzduch v podlahovém prostoru a to způsobuje zvýšený pohyb vzduchu a s ním prachových částic.

při natápění prostoru              70 % konvekce a 30 % záření

při temperaci                           30 % konvekce a 70 % záření

při otevření okna/dveří apod. 70 % konvekce a 30 % záření

střední hodnoty                      50 % konvekce a 50 % záření

Stropní systém GLORIA SUN

Stropní topení zaručuje prostřednictvím své velké vyzařovací plochy rovnoměrnou hladinu teploty vnitřního prostoru. Tepelné záření bude absorbováno až 90 % obvodových ploch prostoru.

Jak vysoké jsou teploty sytému?

Podle potřeby topného tepla, venkovní teploty, měrné hustoty media, roztažností a variantami potrubí se pohybuje teplota nosného media mezi 26 - 35o C. Každopádně je o 5 - 15o K nižší než medium u potrubí podlahového topení o stejném výkonu.

Jaký je reakční čas stropního topení?

V závislosti na zvoleném systému a variantě přináší stropní systém tepelnou odezvu již od 5 do 60 minut. Čas natopení prostoru k ideální požadované hodnotě pak trvá 30 - 90 minut (při dostačujícím výkonu zdroje).

Jakou teplotu dosáhneme v místnosti?

V zásadě se dá v každé místnosti nastavit teplota jakou potřebujeme. Přitom jsou teploty prostoru (vzduchu) a všech vnitřních obvodových ploch závislé na venkovní teplotě a teplotě topné vody. Následující vzorové měření na objektech bylo prováděno kontaktním tepelným čidlem  a infra-kamerou.

Přináší stopní topení úsporu energie?

Prostřednictví pravidelného stropního vytápění všech ploch prostoru (místnosti), které minimalizuje konvekci a způsobuje minimální diferenci teplot podlah a stropu, je velmi příjemným způsobem topení. Teplota prostoru (místnosti) může být o 2 – 3o C nižší než u systémů, které využívají k ohřevu vzduch (radiátory, podlahové topení). Stropní topení využívá řádově o 5 – 15o C nižší provozní teplotu media. Přitom platí, že nižší teplota prostoru (vzduchu) přináší 6 % úsporu energie. To ve svém důsledku vede k úspoře 10 – 30 %.

Jak funguje chlazení?

Chlazení prostřednictvím GLORIA SUN Profil systému funguje na stejném principu jako topení. Strop je ochlazován protékající chladnou vodou, která přebírá tepelné záření prostoru místnosti a odvádí ho pryč. Přitom při teplotách přes 18o C nedochází ke kondenzaci vody.

 

 


 

  Montážní návod